Zapraszamy na warsztaty dla Rodziców / Opiekunów, którzy mają problemy wychowawcze z Dziećmi. Oferta skierowana jest do Rodziców / Opiekunów Dzieci z zachowaniami trudnymi lub opozycyjno – buntowniczymi, dzieci z ADHD lub z zespołem Aspergera.

W warsztatach uczestniczą obydwoje z Rodziców / Opiekunów.

Czas trwania warsztatów: 14 spotkań każde po 2 godziny zegarowe.

Prowadząca: Agnieszka Lewandowska-Lepak

Superwizja: Marta Jerzak (poradnia POZA SCHEMATAMI)

Program: warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych. Każdy z Rodziców otrzymuje materiały.

Tematy poruszane w czasie warsztatów:

 1. wykład wstępny na temat ADHD,
 2. rozróżnianie objawów ADHD od innych zaburzeń lub celowego łamania norm,
 3. techniki radzenia sobie z objawami ADHD,
 4. nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co ją podtrzymuje?
 5. zauważanie pozytywnych zachowań u Dziecka i chwalenie go,
 6. nagradzanie pozytywnych zachowań,
 7. rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad,
 8. skuteczne wyciąganie konsekwencji,
 9. wprowadzenie systemów żetonowych,
 10. radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej,
 11. komunikacja Rodzic – Dziecko – Szkoła,

Termin: październik 2019 (prawdopodobnie we wtorki godz. 18.30 – 20.30)

Lokalizacja: Legionowo

Cena: 400 zł od pary Rodziców / Opiekunów

Co muszę zrobić, by zapisać siebie i współmałżonka na Warsztaty?

1. Proszę, zapoznaj się z Informacją o gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Jest dostępna tu: RODO X 2018 2019 KLOCKI i SPOLKA
2. Skorzystaj z poniższego Formularza zapisu na Warsztaty:

  • W polu wyboru zajęć przewiń w dół i wybierz WARSZTATY.
  • Podaj imię i nazwisko, wiek Dziecka.
  • W kolejnych polach podaj dane Rodzica / Opiekuna prawnego Dziecka i dane do kontaktu.
  • Zaznacz zgodę na foto – nie jest obowiązkowa.
  • Zaznacz odpowiednie okienka o zapoznaniu się z Informacją o gromadzeniu i przetwarzaniu danych oraz Regulaminem zajęć – jest obowiązkowe.
  • Rodzic zobowiązany będzie założyć konto na platformie ActiveNow celem sprawnego rozliczania się za zajęcia.