Co muszę zrobić, by zapisać swoje Dziecko na Minecraft / Robotykę w Szkole / Przedszkolu?

1. Proszę, zapoznaj się z Informacją o gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Jest dostępna tu: RODO KLOCKI i SPOLKA
2. Zapoznaj się z Regulaminem zajęć. Jest dostępny tu: REGULAMIN KLOCKI i SPOLKA Rok Szkolny 2019 2020
3. Zapoznaj się ze wzorem Umowy. Jest dostępny tu: UMOWA 2019 2020
4. Skorzystaj z poniższego Formularza zapisu na Minecraft / Robotykę w Szkołach i Przedszkolach:

  • Wybierz lokalizację zajęć, miejscowość: np. Legionowo.
  • W polu wyboru zajęć wybierz Szkołę / Przedszkole w danej miejscowości z odpowiednim rodzajem zajęć w danej Szkole / Przedszkolu: Minecraft, LEGO WeDo dla Dzieci lat 5+ lub LEGO Mindstorms dla Dzieci lat 8+.
  • Podaj imię i nazwisko, wiek Dziecka.
  • W kolejnych polach podaj dane Rodzica / Opiekuna prawnego Dziecka i dane do kontaktu.
  • Zaznacz zgodę na foto – nie jest obowiązkowa.
  • Zaznacz odpowiednie okienka o zapoznaniu się z Informacją o gromadzeniu i przetwarzaniu danych, Regulaminem zajęć i Umową – jest obowiązkowe.
  • Rodzic zobowiązany będzie założyć konto na platformie ActiveNow celem sprawnego rozliczania się za zajęcia.

Cennik wygląda następująco:

100,00 zł za karnet 4 wejść (tj. 25,00 zł za wejście) na Robotykę LEGO® WeDo dla Dzieci lat 5+, trwającą do 60 minut

140,00 zł za karnet 4 wejść (tj. 35,00 zł za wejście) na Robotykę LEGO® Mindstorms dla Dzieci lat 8+, trwającą do 90 minut

180,00 zł za karnet 4 wejść (tj. 45,00 zł za wejście) na MINECRAFT dla Dzieci lat 8+, trwające do 90 minut

Podane stawki są stawkami standardowymi. Może zdarzyć się, że stawki w danej Szkole są inne z uwagi np. na wyższą stawkę czynszu. O fakcie tym Organizatorzy skutecznie powiadamiają Rodziców / Opiekunów prawnych.

Przysługuje jedna nieobecność Dziecka na spotkaniu, którą można odrobić w innej Placówce, gdzie są zajęcia z Robotyki prowadzone przez KLOCKI i SPÓŁKA Agnieszka Lewandowska-Lepak, po wcześniejszym ustaleniu terminu.