Budowanie z klocków, robotyka poprzez zabawę:

* rozwija funkcję logicznego myślenia – np. Dzieci dostrzegają związek między poszczególnymi elementami konstrukcji modelu, robota; uczą się korelacji składowych elementów, np. sposobu powiązania skrzydeł pelikana z silnikiem; wiedząc, jak dana konstrukcja może się poruszać, uczą się tworzyć komendy w programie tak, by silnik wykonywał odpowiednie polecenia;
* pobudza kreatywne myślenie – Dzieci zgodnie ze swoją wyobraźnią mogą doskonalić konstrukcję robota (np. poprzez dodanie czujnika ruchu) lub rozbudowywać program poleceń (np. dodając opcjonalne sekwencje, odpowiednie dźwięki czy obrazy);
* rozwija wyobraźnię przestrzenną;
* uczy koncentracji;
* uczy pracy zespołowej – Dzieci mogą pracować w parze z innym Dzieckiem, Rodzicem lub instruktorem;
* uczy odpowiedzialności za wykonanie swojego zadania – np. znalezienie zgodnie z instrukcją właściwego klocka i jego dopasowanie w konstrukcji tak, by osiągnąć planowany efekt;
* uczy organizacji miejsca pracy – umiejscowienie klocków, stworzenie przestrzeni do budowania modelu i korzystania z oprogramowania;
* kształtuje w Dziecku przekonanie, że może konstruować i programować.

Co więcej?

Nasze zajęcia z klockami mogą być doskonałą okazją do psychoedukacji. Przykładowo, w nawiązaniu do filmu „W głowie się nie mieści” rozmawiamy o emocjach w życiu, Dzieci z klocków budują swoją wyspę; rozmawiamy też np. o zaletach i zagrożeniach płynących z zabaw z komputerem – Dzieci za pomocą klocków obrazują historie ostrzegające przed niebezpieczeństwami wirtualnego świata. Parę filmów obrazujących wynik takich zajęć można zobaczyć w galerii filmów.

Prowadzimy również zajęcia z programowania w świecie MINECRAFT: w środowisku gry Dzieci uczą się sterować robocikiem – żółwikiem, który wykonuje za nie odpowiednie polecenia, np. wznosi budowle, labirynty, kopie jaskinie, sadzi drzewa, potrafi odróżnić młode drzewko od starszego i ściąć odpowiednie etc.

Zbieramy zapisy na Rok Szkolny – zachęcamy do zgłoszeń!